Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


PRODÁNO - PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ

Nabízím k prodeji zemědělskou usedlost i s pozemky o výměře 27.000 m2. Na pozemku se nacházejí 4 stodoly, 2 chlévy, špejchar, rodinný dům a výrobní závod na sýry, dále je součástí prodeje i rybník na pozemku a 3.200 m2 stavebních pozemků

Popis nemovitosti

Vážení přátelé,

nabízím k prodeji zemědělskou usedlost i s pozemky o výměře 27.000 m2. Na pozemku se nacházejí 4 stodoly, 2 chlévy, špejchar, rodinný dům a výrobní závod na sýry, dále je součástí prodeje i rybník na pozemku a 3.200 m2 stavebních pozemků. Na objekt Kozí Farmy a rodinného domu je vydané platné stavební povolení na rekonstrukci, včetně projektové dokumentace. Dále je možné napojení na přípojku plynu na hranici pozemku.

 

vyznaceni_bezpopisu

 

OBJEKT KOZÍ FARMY

Výrobu si můžete prohlédnout v níže přiložené virtuální prohlídce, léta byl provozován předchozími majitely v souladu s předpisy EU. V podkroví je možnost vybudování půdní vestavby.

DJI_0722_1 DJI_0724_1

 

ŠPEJCHAR

V areálu se nachází objekt bývalého špejcharu, vhodný k přebudování na společenskou zábavu případně k vybudování dalších ubytovacích kapacit.

 

 

DJI_0720_1

 

RODINNÝ DŮM

Další stavbou na pozemku farmy je rodinný dům s vydaným platným stavebním povolením k rekonstrukci. V současné době se dům vyklízí a připravuje k rekontrukci.

DJI_0710_1

 

ZBOŘENIŠTĚ

Naproti rodinnému domu se nachází zbořeniště o výměře 149 m2.

DJI_0713_1

 

PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ STODOLA

Ve svahu nad rodinným domem se nachází původní dřevěná stodola z dubových trámů, datovaná někdy kolem roku 1800.

DJI_0364_1

 

NOVÁ STODOLA

Nová stoola navazující na stavbu původní dřevěné stodoly, s přístupem z hlavní silnice.

DJI_0437_1

 

SAD

Vedle dvou stodol se nachází udržovaný ovocný sad.

DJI_0742_1

STAVEBNÍ POZEMKY

Procházkou ze sadu se dostaneme na 3.200 m2 stavebních pozemků. Jsou určeny k zástavbě dle územního plánu je zde možno vybudovat:

- stavby rodinných domů
- stavby bytových domů

- stavby občanského vybavení, např. stavby pro vzdělávání a výchovu, stavby pro sociální
služby, stavby pro zdravotní služby, stavby pro kulturu, stavby pro veřejnou správu, stav-
by a zařízení pro obchodní prodej, stavby pro tělovýchovu, stavby pro sport, stavby pro
ubytování, stavby pro stravování, stavby pro nevýrobní služby

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zařízení veřejných prostranství např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-
stávky, přístřešky, drobné sakrální stavby (kříže, kapličky), prvky drobné architektury a
mobiliáře, veřejná zeleň, veřejná WC apod.

- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací
funkční třídy C a D, opěrné zdi, mosty, doprovodná izolační zeleň, autobusové zastávky,
odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily

- stavby garáží

- stavby myček, autobazarů, autoservisů, pneuservisů

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV,
trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační
sítě

- stavby pro nerušící výrobní služby a drobnou nerušící výrobu

- doplňkové stavby pro zemědělskou výrobu (např. stavby pro skladování sena, slámy, ze-
mědělských produktů a krmiv, stavby včelínů)

- stavby doplňkové ke stavbám hlavním (např. pergoly, skleníky, zimní zahrady, altány,
bazény, apod.)

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží

bez_nazvu-4  

PASTVINA

Ze stavebních pozemků projdeme na pastvinu, kde se nachází původní objekt chléva.

DJI_0743_1

 

RELAX ZÓNA S RYBNÍKEM

Na pastvinu plynule navazuje klidová zóna s vlastním rybníčkem.

DJI_0706_1

LOUKY

Od rybníku projdeme koelm aleje vzrostlých stromů na rozlehlé louky.

 Bez_nazvu-3 

ZBOŘENÁ STODOLA

Z louky se kolem rybníčku dostaneme ke staré stodole bez střechy, která díky svojí poloze je vhodná k vybudování společenského sálu.

DJI_0406_1

 

 

CENA: Kč 11.900.000,-

Videoprohlídka

3D scan

Interaktivní 360°

Soupis pozemků - Kozí Farma Březí

par.č. výměra m2 druh pozemku užití LV katastrální území
st. 53; součástí pozemku je stavba 53 zastavěná plocha a nádvoří stavební 504 Březí u Blatné
st. 54; součástí pozemku je stavba 104 zastavěná plocha a nádvoří stavební 504 Březí u Blatné
st. 56; součástí pozemku je stavba 46 zastavěná plocha a nádvoří stavební 504 Březí u Blatné
st. 58 149 zastavěná plocha a nádvoří stavební 504 Březí u Blatné
st. 62; součástí pozemku je stavba 159 zastavěná plocha a nádvoří stavební 504 Březí u Blatné
st. 63; součástí pozemku je stavba 430 zastavěná plocha a nádvoří stavební 504 Březí u Blatné
st. 64; součástí pozemku je stavba 1904 zastavěná plocha a nádvoří stavební 504 Březí u Blatné
st. 98; součástí pozemku je stavba 200 zastavěná plocha a nádvoří stavební 504 Březí u Blatné
st. 116; součástí pozemku je stavba 71 zastavěná plocha a nádvoří stavební 504 Březí u Blatné
39 286 trvalý travní porost stavební dle ÚP 504 Březí u Blatné
40 511 zahrada stavební dle ÚP 504 Březí u Blatné
43/1 140 zahrada stavební dle ÚP 504 Březí u Blatné
830 334 ostatní plocha stavební dle ÚP 504 Březí u Blatné
832/1 554 orná půda stavební dle ÚP 504 Březí u Blatné
832/2 2057 zahrada stavební dle ÚP 504 Březí u Blatné
2478 19595 trvalý travní porost částečně stavební dle ÚP 504 Březí u Blatné
2565 785 ostatní plocha stavební dle ÚP 504 Březí u Blatné
           
     Celková výměra areálu  27378 m2    

Snímek z katastrální mapy

lv

Ing. Tomáš Černohorský

Reality byly to první, v čem jsem začal podnikat. Již 10 let se tak věnuji nákupu a prodeji nemovitostí. Proto vím, jak to v realitách chodí. Pomůžu vám s odhadem, kontrolou i přípravou smluv. Jestli právě prodáváte nemovitost, stačí, když na sebe necháte kontakt, a já se vám ozvu. Pokud nemovitost naopak sháníte, napište mi svou představu o vysněném bydlení a já se po něm podívám za vás.


Ing. Tomáš Černohorský

Kontaktní formulář

Stáhnout PDF